بسم اللّه الرحمن الرحیم
مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس اين ايستادگی, اين حركت و در نهايت ان شاء الله پيروزی, بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقويت جناح فرهنگی مومن, تقويت اين نهال هايی كه روييده است در عرصه فرهنـگ. مقام معظم رهبری
1392/12/15
.برای ورود سریع برروی صفحه کلیک کنید