بسم اللّه الرحمن الرحيم
مسئله فرهنگ مسئله مهمي است. اساس اين ايستادگي, اين حركت و در نهايت ان شاء الله پيروزي, بر حفظ فرهنگ اسلامي و انقلابي است و تقويت جناح فرهنگي مومن, تقويت اين نهال هايي كه روييده است در عرصه فرهنـگ. مقام معظم رهبري
1392/12/15
.براي ورود سريع برروي صفحه کليک کنيد