محصولات نمایشگاه باید در سبد هزینه مردم قرار گیرد
سردار نقدی:
محصولات نمایشگاه باید در سبد هزینه مردم قرار گیرد
    تاریخ› پنجشنبه 28 بهمن 20:27

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: باید نمایشگاه به شیوه ای باشد که بتوان فرآورده ها را عرضه کرد تا افرادی که نمایشگاه را می ببیند مبلغ دیدار از نمایشگاه برای سایر افراد باشند. طبیعتاً اگر کارها رونق و بازار بهتر و بیشتری پیدا کند چرخه تولید هم تقویت می شود.


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی