فیلم: مداحی حاج امیر عباسی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
فیلم: مداحی حاج امیر عباسی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 21:40

حاج امیر عباسی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی به مدیحه سرایی پرداخت.

فیلم: مداحی سید محمود علوی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
فیلم: مداحی سید محمود علوی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 21:36

سید محمود علوی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی به مدیحه سرایی پرداخت.

فیلم: مداحی حاج روح الله بهمنی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
فیلم: مداحی حاج روح الله بهمنی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 21:30

حاج روح الله بهمنی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی به مدیحه سرایی پرداخت.

فیلم: مداحی حاج احد قدمی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
فیلم: مداحی حاج احد قدمی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 21:24

حاج احد قدمی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی به مدیحه سرایی پرداخت.

فیلم: مداحی حاج مجید شعبانی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
فیلم: مداحی حاج مجید شعبانی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 21:20

حاج مجید شعبانی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی به مدیحه سرایی پرداخت.

فیلم: مداحی حاج حسین سیب سرخی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
فیلم: مداحی حاج حسین سیب سرخی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 21:17

حاج حسین سیب سرخی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی به مدیحه سرایی اهل بیت پرداخت.

فیلم: بازدید برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
فیلم: بازدید برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 20:02

بازدید برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی را در فیلم زیر مشاهده کنید.

فیلم: بازدید برخی از چهره های سیاسی و فرهنگی از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
فیلم: بازدید برخی از چهره های سیاسی و فرهنگی از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 00:18

برخی از چهره های سیاسی و فرهنگی از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی بازدید کردند.

فیلم: نظر بازدیدکنندگان و غرفه داران از برگزاری چهارمین دوره از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
فیلم: نظر بازدیدکنندگان و غرفه داران از برگزاری چهارمین دوره از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 00:07

نظر بازدیدکنندگان و غرفه داران از برگزاری چهارمین دوره از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی را در فیلم زیر مشاهده کنید.

فیلم: کمپین خوزستان سرمایه نظام در حاشیه چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
فیلم: کمپین خوزستان سرمایه نظام در حاشیه چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 00:03

کمپین خوزستان سرمایه نظام در حاشیه چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی را در زیر مشاهده کنید.

فیلم: بازدیدکنندگان سومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
فیلم: بازدیدکنندگان سومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› سه شنبه 26 بهمن 17:58

چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی، با برگزاری بخش‌های ویژه در محل نمایشگاه‌های بین المللی شهرداری تهران از روز یکشنبه 24 بهمن ماه توسط سازمان فضای مجازی سراج آغاز به کار کرده است.

فیلم: مراحل آماده سازی بخش های چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
فیلم: مراحل آماده سازی بخش های چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› دوشنبه 25 بهمن 10:01

مراحل آماده سازی بخش های چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از روز چهارشنبه 20 بهمن ماه آغاز شده است.


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی