عکس:حاشیه های روز پنجم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوریبن ها(2)
عکس:حاشیه های روز پنجم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوریبن ها(2)
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 18:42

حاشیه های روز پنجم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی به روایت دوربین

عکس: حضور برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی(2)
عکس: حضور برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی(2)
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 18:34

برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی بازدید کردند.

عکس:حاشیه های روز پنجم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوریبن ها(1)
عکس:حاشیه های روز پنجم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوریبن ها(1)
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 17:29

حاشیه های روز پنجم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی به روایت دوربین ها

عکس: حضور برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
عکس: حضور برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 14:57

برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی بازدید کردند.

عکس: حضور برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی(2)
عکس: حضور برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی(2)
    تاریخ› پنجشنبه 28 بهمن 18:09

برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی بازدید کردند.

عکس: حاشیه های روز پنجم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوریبن ها(2)
عکس: حاشیه های روز پنجم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوریبن ها(2)
    تاریخ› پنجشنبه 28 بهمن 16:15

حاشیه های روز پنجم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی به روایت دوربین ها (2)

عکس: حضور برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
عکس: حضور برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› پنجشنبه 28 بهمن 16:02

برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی بازدید کردند.

عکس: حاشیه های روز پنجم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوریبن ها
عکس: حاشیه های روز پنجم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوریبن ها
    تاریخ› پنجشنبه 28 بهمن 14:31

حاشیه های روز پنجم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی به روایت دوربین ها

عکس: حاشیه های روز چهارم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوریبن ها (2)
عکس: حاشیه های روز چهارم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوریبن ها (2)
    تاریخ› پنجشنبه 28 بهمن 10:21

حاشیه های روز چهارم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی به روایت تصویر

عکس: حاشیه های روز چهارم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوریبن ها
عکس: حاشیه های روز چهارم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوریبن ها
    تاریخ› چهارشنبه 27 بهمن 20:24

حاشیه های روز چهارم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی به روایت دوربین عکاسان.

حاشیه های روز سوم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوربین ها
حاشیه های روز سوم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوربین ها
    تاریخ› سه شنبه 26 بهمن 16:42

حاشیه های روز سوم چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی با حضور عموم مردم و علاقمندان به فضای مجازی را در تصاویر زیر مشاهده کنید.

عکس: بازدید برخی از مسئولین و مقامات از روز سوم چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
عکس: بازدید برخی از مسئولین و مقامات از روز سوم چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› سه شنبه 26 بهمن 15:37

روز سوم چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی با حضور خوراکیان و حاج سعید قاسمی و حجت الاسلام عسگری و دکتر محمدرضا باقری و دکتر سید حسن میرمجربیان و حجت الاسلام و المسلمین شرفخانی و رحیم پور ازغدی و ... همراه بود.

روز دوم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوربین ها
روز دوم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی از لنز دوربین ها
    تاریخ› دوشنبه 25 بهمن 12:58

روز دوم نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی در سالن های بوستان گفت وگو شروع به کار کرد که با استقبال بازدیدکنندگان و همچنین مسئولین کشوری و لشگری مواجه شد.


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی