فیلم: معرفی بخش شبکه های اجتماعی در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
فیلم: معرفی بخش شبکه های اجتماعی در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
    تاریخ› پنجشنبه 28 بهمن 15:26

بخش شبکه های اجتماعی در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی در فیلم زیر مشاهده کنید.


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی