خانه ای با لوازمی از آینده / در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی وارد تونل زمان شوید
خانه ای با لوازمی از آینده / در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی وارد تونل زمان شوید
    تاریخ› پنجشنبه 28 بهمن 16:48

شاید دیدن آینده برای همه افراد یک آرزو باشد! جاروبرقی که خودش راه می رود و خانه را بدون نیاز به شما جارو می کند، یخچالی که وقتی خالی شود خودش از بقالی محل سفارش می دهد، همه این موارد در غرفه زندگی آینده در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی قابل مشاهده است.


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی