وقعی به شورای عالی فضای مجازی گذاشته نمی‌شود/ فروش ۵۰۰ میلیارد تومان فیلم قاچاق در کشور
مشاور سابق وزیر ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی:
وقعی به شورای عالی فضای مجازی گذاشته نمی‌شود/ فروش ۵۰۰ میلیارد تومان فیلم قاچاق در کشور
    تاریخ› جمعه 29 بهمن 13:26

مشاور سابق وزیر ارشاد گفت: بررسی‌های آسیب‌شناسانه فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که وقعی به ساختار و قالب قانونی این شورا گذاشته نمی‌شود.


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی