Wed 01 Feb - 19:44 حجت الاسلام سالک کاشانی:

نظارت بر فضای مجازی بسیار ضعیف است/نبرد سایبری علیه کشومان شدیدتر خواهد شد

سالک کاشانی گفت: در آینده نزدیک در فضای مجازی و مباحث سایبری نبردها شدید تر خواهد بود؛ بناراین نیازمند این هستیم که نیروهای مبارز در فضای مجازی و جنگ نرم پیشگام شده و راه ها را باز کنند.

حجت الاسلام و المسلمین احمد سالك كاشانی نایب رئیس اول كمیسیون فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی در خصوص لزوم همگرایی بین نیروهای مؤمن و انقلابی در فضای مجازی در جهت سالم‌سازی این فضا، اظهار داشت: در شرایط كنونی، كشورمان از جنگ نظامی به جنگ نرم و عملیات روانی ورود پیدا كرده است و سالیانی است كه در این نبرد نابرابر مبارزه و ایستادگی می كنیم. پیش بینی این است كه در آینده نزدیك در فضای مجازی و مباحث سایبری از قبیل شبكه های اجتماعی و پیام رسان های مختلف نبرد ها شدید تر خواهد بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: همان گونه كه از ابتدای انقلاب، جنگ نظامی وحدت رویه بود و حتی رزمندگان راه را روی میدان مین پیدا می كردند؛ نیازمند این هستیم كه نیروهای مبارز در فضای مجازی و جنگ نرم پیشگام شده و راه ها را باز كنند؛ بنابراین آن چیزی كه مهم و نقش اصلی و اساسی دارد، وحدت نیروهای مؤمن و انقلابی در فضای مجازی با تقسیم كار موضوعی است و اشراف جهانی و تعیین خط و حدود فعالیت ها نیازمند یك مدیریت بسیار قوی در فضای مجازی هستیم. البته این ظرفیت و پتانسیل در جوانان مؤمن و انقلابی كشورمان كه تعداد آنها نیز بسیار است، وجود دارد؛ به عبارت دیگر اشراف جهانی در هماهنگی و هم سویی در مقابله با دشمنان وجود دارد.

عضو فراكسیون روحانیون مجلس با بیان اینكه اكنون در فضای مجازی، بیش از 20 موضوع مورد حمله و هجمه قرار گرفته است، گفت: خانواده، كودكان، مذهب، شخصیت ها و مسائل از این قبیل هدف دشمنان است؛ بنابراین تقسیم كار بین نیروهای انقلابی در فضای مجازی ضروری است و هر كدام از نیروها و گروه های انقلابی باید یك سنگر را محكم گرفته و پاسخگو باشد.

نایب رئیس كمیسیون فرهنگی در ادامه به رویكرد شورای عالی فضای مجازی اشاره و خاطرنشان كرد: رهبر انقلاب دستوراتی در خصوص فضای مجازی صادر كردند. شورای عالی فضای مجازی نیز در راستای دستور رهبری و تبیین فرمایشات ایشان در فضای مجازی باید كار خود را پیش ببرد كه از جمله مسائلی كه مطرح است، كنترل فضای مجازی شمرده می شود.

حجت الاسلام كاشانی با تذكر این نكته كه چنانچه كنترل فعالیت ها در فضای مجازی با سرعت اینترنت هماهنگ و همسویی نداشته باشد، می تواند مفاسدی را به دنبال داشته باشد، تصریح كرد: این مسئله از یك سو مستلزم تقویت زیر ساخت های مسائل فضای مجازی است و از سوی دیگر تلاش دستگاه ها و سیاست گذاری شورای عالی فضای مجازی در یك نظام مدیریتی باید موجب كنترل و نظارت بر فضای مجازی شود.

عضو هیئت رئیسه كمسیون فرهنگی مجلس در خاتمه متذكر شد: كسانی كه وارد تلگرام می شوند، می تواند جمعی را با خود همراه كنند؛ بنابراین تقویت شبكه های اجتماعی و پیام رسان های بومی ضروری است؛ زیرا در این فضا كنترل، هدایت و مدیریت كاربران مقدور خواهد بود. این روش در بسیاری از كشورها اجرا می شود ولی متاسفانه نظارت و كنترل در كشورمان پیرامون فضای مجازی بسیار ضعیف است.