Sat 28 Jan - 19:27 مسئول سازمان بسیج رسانه کشور؛

این روزها دولت مشغول «ماله کشی» است/عدم راه اندازی «شبکه ملی اطلاعات» خیانت است

بصیری گفت: چنانچه مسئولین آگاهانه در راه اندازی «شبکه ملی اطلاعات» کوتاهی کرده اند، به دلیل هدر دادن سرمایه های ایرانی و باز کردن راه نفوذ دشمن بر فکر و اندیشه مردم، باید به دادگاه سپرده و مجازات شوند زیرا این افراد به نوعی خائن هستند.

مسعود بصیری، مسئول سازمان بسیج رسانه كشور در گفت و گو با خبرنگارستاد خبری چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی در خصوص لزوم همگرایی بین نیروهای مؤمن و انقلابی در فضای مجازی در جهت سالم‌سازی این فضا، اظهار داشت: مهمترین گامی كه باید رسانه های انقلابی در برابر دشمن بر دارند، وحدت، همدلی و همگرایی است. زمانی كه نیروهای مؤمن در فضای مجازی با یكدیگر همسو باشند، راهكارهای جدید مقابله با دشمن را پیدا كرده و از سوی دیگر این همسویی و همگرایی موجب افزایش توان یكدیگر خواهند شد. ممكن است استعدادهایی در برخی از رسانه ها وجود داشته باشد و زمانی كه این استعدادها در كنار یكدیگر قرار گیرند، موجب تقویت آنها می شود.

وی با بیان اینكه آموزش و انتقال تجربه از مواردی است كه در همگرایی در رسانه های انقلابی مهم شمرده می شود، گفت: زمانی كه رسانه های انقلابی با یكدیگر همدل و همصدا باشند می توانند از تجربه های یكدیگر بهره مند شوند؛ اما باید توجه داشت، زمانی كه بین نیروهای انقلابی همگرایی و همدلی وجود نداشته باشد، از یكدیگر فاصله گرفته و به جای اینكه در مقابله دشمن بایستند، مشغول موازی كاری و حتی به یكدیگر می پردازند.

مسئول سازمان بسیج رسانه كشور ادامه داد: چنانچه بین نیروها و رسانه ای انقلابی وحدت وجود نداشته باشد به جای اینكه در مسائل مهم و اساسی متمركز شود، نگاه ها به موضوعات دیگر داخلی اعم از مباحث سیاسی، جناحی و حزبی كشیده می شود و از اولویت های انقلاب و كشور دور می شوند كه این موضوع به ضرر همه است و در نهایت توان مقابله با دشمن را كاهش و ضریب نفوذ دشمن را به كشور افزایش می دهد. همچنین عدم همگرایی بین نیروهای مؤمن و انقلابی موجب عدم برنامه ریزی علیه اقدامات دشمن می شود.

بصیری در ادامه به رویكرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به «شبكه ملی اطلاعات» اشاره و تأكید كرد: متأسفانه این روزها دولت مشغول «ماله كشی» روی اعمال و رفتار كسانی است كه اموال بیت المال را به غارت بردند و حتی دولت از دید خودش آنها را ذخیره انقلاب می داند. كسانی كه «شبكه ملی اطلاعات» را در كشور راه اندازی نكردند، باید پاسخگو باشند.

 مسئول سازمان بسیج رسانه كشور با بیان اینكه مسئولینی كه آگاهانه در راه اندازی «شبكه ملی اطلاعات» كوتاهی كرده اند، به دلیل هدر دادن سرمایه های ایرانی و باز كردن راه نفوذ دشمن بر فكر و اندیشه مردم، باید به دادگاه سپرده و مجازات شوند زیرا این افراد به نوعی خائن هستند؛ اما چنانچه اقدامات این افراد ناآگاهانه بوده است، ناتوان و ضعیف هستند زیرا درك صحیحی از وضعیت حساس كنونی كشور ندارند و به این مسئله بسیار مهم واقف نیستند؛ بنابراین این دسته از مسئولین و مدیران باید تغییر كنند و باید مسئولینی در این جایگاه قرار گیرد كه دغدغه داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینكه بسیاری از كشورهای دنیا «شبكه ملی اطلاعات» دارند، گفت: مسئولین فناوری اطلاعات در این كشورها برای مردمشان احترام قائل بوده و در مقابل سیل اطلاعات مسمومی كه با ابزارهای رسانه ای علیه مردمش استفاده می شود، دغدغه داشته و در مقابل آن سدی قرار می دهند كه باید گفت متاسفانه این نگاه در برخی از مسئولین كشورمان وجود ندارد.

بصیری در خاتمه به تبعات عدم راه اندازی «شبكه ملی اطلاعات» از نظر اقتصادی اشاره و متذكر شد: در بعد اقتصادی نیز، عدم راه اندازی «شبكه ملی اطلاعات» در كشورمان، ظلم به تولید كنندگان است. كسانی كه كار اقتصادی و تجاری می كنند، مجبور هستند كه اینترنت مورد نیاز خودشان را با قیمت بالا متأثر از قیمت اینترنت جهانی خریداری كنند و چنانچه «شبكه ملی اطلاعات» راه اندازی شده بود، قیمت اینترنت كاهش و سرعت اینترنت افزایش می یافت و همچنین در این فضا فروش تولیدات داخلی آسان می شد و در نهایت به اقتصاد كشور كمك شایانی می شد.