animation clinic international internet publication technology
پنجشنبه 28 بهمن 23:07


مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران:

تحقق اهداف مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

تحقق اهداف مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

علیرضا شریفی گفت: این که یک عده نیروهای انقلابی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی برای آگاهی بخشی و مقابله با تهاجم فرهنگی دورهم جمع شده اند، بسیار ارزشمند است.علیرضا شریفی مدیركل فرهنگی شهرداری تهران در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی در گفت وگو با ستاد خبری نمایشگاه درباره اهمیت برگزاری چنین نمایشگاه هایی در حوزه فضای مجازی اظهار داشت: به طور كلی برگزاری چنین نمایشگاه هایی كاری بسیار طاقت فرساست و جمع كردن سایت ها و موسسات انقلابی كه در فضای مجازی مشغول فعالیت هستند، بسیار مشكل و در همین ارتباط باید از مسئولین برگزاركننده تشكر كنم.

وی در ادامه افزود: به طور كلی فضای مجازی و به خصوص رسانه های دیجیتال، می توانند نقش بسزایی در تحقق اهداف مقام معظم رهبری كه همواره به موضوع فضای مجازی تاكید داشتند، ایفا كنند. بالاخره این فضا در جوامع امروزی بسیار تاثیرگذار هستند و بایستی به آنها در چنین نمایشگاه هایی توجه داشت.

مدیركل فرهنگی شهرداری تهران تصریح داشت: این كه یك عده نیروهای انقلابی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی برای آگاهی بخشی و مقابله با تهاجم فرهنگی دورهم جمع شده اند،  بسیار ارزشمند است و بایستی این گونه مجموعه ها در فضای مجازی و شبكه های اجتماعی را حمایت كنیم.

شریفی عنوان داشت: بنده همچنین معتقدم كه امسال نمایشگاه از پویایی و كیفیت مناسبی برخوردار است و نسبت به دوره های گذشته بر اساس اعلام مسئولین برگزاری، تعداد شركت كنندگان رشد خوبی داشته است.
chapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی