animation clinic international internet publication technology
پنجشنبه 28 بهمن 03:13


مدیر عامل خاتم الاوصیاء:

نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی، مرجع بزرگی در فضای مجازی است

نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی، مرجع بزرگی در فضای مجازی است

سید احمد عبودتیان گفت: اولین موضوعی که در این نمایشگاه به چشم می خورد بحث آشنایی است. انسان با حضور در چنین نمایشگاه هایی با خود می گوید چقدر نیروهای انقلابی با ذوق در حوزه فضای مجازی فعالیت می کنند.سید احمد عبودتیان، مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیاء، در گفت و گو با ستاد خبری چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی، گفت: جریان حزب اللهی باید در هر حوزه ای مرجع باشد. این حوزه ها می تواند از نظام پزشكی تا حوزه های مهندسی را در بر گیرد. ما هم اكنون در حوزه فضای مجازی با تلاش سازمان سراج و نیروهای انقلابی به یك مرجع در فضای مجازی تبدیل شده ایم.

عبودتیان در ادامه تصریح كرد: این نمایشگاه در واقع به عنوان یك مرجع در حوزه فضای مجازی محسوب می شود. نكته مهم اینجاست كه ما باید قله های مرجع را بنگریم، این مهم با برگزاری چنین نمایشگاه هایی قابل انجام است.

وی افزود: اولین موضوعی كه در این نمایشگاه به چشم می خورد بحث آشنایی است. انسان با حضور در چنین نمایشگاه هایی با خود می گوید چقدر نیروهای انقلابی با ذوق در حوزه فضای مجازی فعالیت می كنند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیاء، اذعان داشت: در این نمایشگاه ها، عقب زدن دشمن در فضای مجازی بنابر صحبت های رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به وضوح دیده می شود.

عبودتیان، خاطرنشان كرد: یكی از كاركردهای جدی این نمایشگاه این است كه ما متوجه می شویم علیرغم وجود قدرت و انرژی وافر نیروهای انقلابی شاهد وجود تشتت و پراكندگی در حوزه فضای مجازی هستیم.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیاء در پایان خاطر نشان كرد: امیدوارم چهارمین دوره از نمایشگاه های رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی بتواند این تشتت و پراكندگی را كاهش دهد. همچنین در این نمایشگاه ها علاوه بر نزدیك شدن افراد به یكدیگر انتقال تجربیات زیادی صورت می گیرد.
 
chapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی