animation clinic international internet publication technology
چهارشنبه 27 بهمن 20:45


بازدید معاون فرهنگی شهرداری تهران به همراه تمامی مدیران فرهنگی مناطق 22 گانه از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی/عبدالهی: نمایشگاه امسال از پویایی و کیفیت مناسبی برخوردار است

بازدید معاون فرهنگی شهرداری تهران به همراه تمامی مدیران فرهنگی مناطق 22 گانه از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی/عبدالهی: نمایشگاه امسال از پویایی و کیفیت مناسبی برخوردار است

مجتبی عبدالهی گفت: این دورهم جمع کردن نیروهای انقلابی در حوزه فضای مجازی را مدیون تلاش های برگزارکنندگان نمایشگاه هستیم که به واقع بایستی از آنها تشکر و قدردانی کنیم.به گزارش ستاد خبری چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی، در روز چهارم نمایشگاه، مجتبی عبدالهی معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران به همراه 22 معاون فرهنگی مناطق شهرداری از تك تك غرفه های بخش های مختلف نمایشگاه بازدید كردند.

در حاشیه این بازدید، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران درباره لزوم برگزاری نمایشگاه و همگرایی نیروهای انقلابی در فضای مجازی اظهار داشت: خوشبختانه امسال نسبت به سال های گذشته شاهد حضور پرشور شركت كنندگان و نیروهای انقلابی در حوزه فضای مجازی در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب هستیم.

وی در ادامه افزود: حضور سایت های خبری و خبرگزاری و شبكه های اجتماعی در نمایشگاه دور هم جمع شده اند كه یك حركت گروهی و هم افزایی داشته باشند. این دورهم جمع كردن نیروهای انقلابی در حوزه فضای مجازی را مدیون تلاش های برگزاركنندگان نمایشگاه هستیم كه به واقع بایستی از آنها تشكر و قدردانی كنیم.

عبدالهی در ادامه تصریح داشت: در نمایشگاه امسال شاهد هستیم كه تمامی حوزه هایی در راستای انقلاب اسلامی حركت می كنند، حضور دارند. خوشبختانه نمایشگاه امسال از پویایی و كیفیت مناسب و بالایی برخوردار است.

معاون شهردار نیز تاكید داشت: تلاش داریم تا جایی كه ممكن است شهرداری تهران از این مجموعه ها حمایت كنیم.
chapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی