animation clinic international internet publication technology
چهارشنبه 27 بهمن 20:17


فیلم: بازدید مرتضی طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

فیلم: بازدید مرتضی طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

مرتضی طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی بازدید کردند.مرتضی طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی بازدید كردند.


downloadchapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی