animation clinic international internet publication technology
سه شنبه 26 بهمن 14:01


حجه الاسلام خاموشی:

رسانه های دیجیتال قدرت نرم است

رسانه های دیجیتال قدرت نرم است

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه اهمیت رسانه دیجیتال در جهان امروز به دلیل قدرت نرمی است که ایجاد می کند تاکید کرد: موضوع نمایشگاه اهمیت فوق العاده ای دارد. قدرتی نرمی که در این نمایشگاه در قالب بخش های مختلف مردمی و نیروهای جوان گردهم امده است به نوعی شبکه سازی و جنگ نرم است که مدیریت این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.به گزارش ستاد خبری چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی، حجه الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی در گفت و گو با ستاد خبری چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی افزود: دشمن هم انسان است و نقطه ضربه پذیری خاص خود را دارد. پس باید در این عرصه با مطالعه بر روی نقاط ضربه پذیری دشمن بتوانیم ضربات لازم را وارد كنیم و از تفرعنی كه دارد او را پایین بكشیم. این موضوع از نشانه های پیشرفت انقلاب اسلامی در جهان است.

وی خاطرنشان كرد: اگر مقاومت ما در مقابل تكفیری ها پیروز می شود بخش دیگری از این جنگ در جبهه رسانه ای است كه اطلاعات و خبر را تولید می كنند و به دشمن اجازه نمی دهند چرا كه اگر مدیریت خبر در دست كسی باشد می تواند قدرت را هم به همان سمت و سو هدایت كند و ذهن و دل مردم را به همان سمت میل دهد.

خاموشی اظهارداشت: این نمایشگاه ار فعالیت های بسیار خوب سال های اخیر است اما باید جورچین دشمن را سناخته و براساس همان جورچین خودمان را طراحی كنیم اما به یاد داشته باشیم كه دیوار شیشه ای رسانه ای غرب اگرچه خیلی بزرگ است اما سنگ هم خوب به آن برخورد خواهد كرد.
 
chapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی