animation clinic international internet publication technology
دوشنبه 25 بهمن 20:36


محمدحسن انتظاری در بازدید از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی؛

مصوبه شورای عالی فضای مجازی بر لزوم حمایت دولت از پیام رسان های ملی

مصوبه شورای عالی فضای مجازی بر لزوم حمایت دولت از پیام رسان های ملی

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی معتقد است که مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره حمایت از پیام‌رسانها شامل حال پیام‌رسانهای خارجی که سهام خود را می‌فروشند، نمی‌شود.به گزارش ستاد خبری چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی؛ محمدحسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی عصر روز دوشنبه 25 بهمن ماه  از چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی بازدید كرد و پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام‌رسانهای داخلی اظهار كرد: براساس این مصوبه قرار شد تا دولت حمایتهای خاصی را از پیام رسانهای ملی داشته باشد كه باید بیش از 50 درصد سهام‌شان در اختیار ایرانیها و سرورهایشان داخل كشور باشد.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سؤال تسنیم كه با تعیین چنین شروطی پیام‌رسانهای خارجی وی چت و كاكائوتاك مذاكرات جدی خود را با شركتهای ایرانی برای فروش سهامشان شروع كرده‌اند، آیا با فروش بیش از 50 درصد سهام این پیام‌رسانها، لقب ملی می توان به آنها داد، گفت: قطعا پیام‌رسان ملی باید بومی باشد تا بتوان لقب پیام‌رسان غالب را به آن داد.

انتظاری متذكر شد: موضوعی كه در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح و به گمانم پذیرفته شد، حمایت دولت از پیام‌رسانها برای ایجاد پیام‌رسانهای ملی و داخلی غالب كشور بود.

وی افزود: منظور از پیام‌رسان بومی و غالب كشور این نیست كه پیام‌رسانهای خارجی سهامشان را بفروشند زیرا آنها داخلی نیستند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای درباره راهكار در نظر گرفته شده برای جلوگیری از چنین رویه‌ای گفت: بحث پیام‌رسانها در شورای عالی فضای مجازی همچنان ادامه دارد و بسیاری از اعضای حقیقی شورا معتقدند كه پیام‌رسانهای غالب باید داخلی و بومی باشند.
chapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی