animation clinic international internet publication technology
یکشنبه 24 بهمن 20:53


عضو شورای شهر تهران:

نیرو های انقلابی در فضای مجازی باید در مدار وحدت حرکت کنند

نیرو های انقلابی در فضای مجازی باید در مدار وحدت حرکت کنند

عضو شورای شهر تهران گفت:نیروهای انقلابی در فضای مجازی باید حضور داشته باشند و در مدار وحدت حرکت کنند و سعی کند از تنش های جامعه دوری کند و حتی تنش ها را آرام کند.عباس جدیدی عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با ستاد خبری چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی در خصوص شرایط حاكم بر فضای مجازی گفت: فضای مجازی یك فضای مهار نشدنی است و در حال حاضر بر جامعه حاكم است. رسانه های خبری نیز از تا حدودی تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته اند و متاسفانه هر خبری كه در این فضای منتشر شود را انها نیز منعكس می كنند. وارد شدن به فضای مجازی به اختیار افراد است ولی باید خیلی مواظب بود چرا كه در فضای مجازی همه نوع شخصیتی و عقیده ای حضور دارد.

جدیدی اظهار داشت: نیروهای انقلابی در فضای مجازی باید حضور داشته باشند و در مدار وحدت حركت كنند و سعی كند از تنش های جامعه دوری كند و حتی تنش ها را آرام كند. این فضا هم فرصت است و هم تهدید و با این وجود نیرو های انقلابی باید در این حوزه فضا را به فرصت تبدیل كنند.

عضو شورای شهر تهران عنوان كرد: شورای عالی فضای مجازی بیشترین سهم را در سرو سامان دادن به این حوزه دارد و رئیس این حوزه بالاترین مقام اجرایی كشور یعنی رئیس جمهور است. ایشان باید با مدیریت خود این فضا را كنترل كنند. حساسیت این فضا به قدری بالا است كه رهبر انقلاب با تیز بینی و تیز هوشی زنگ خطر را به صدا در اوردند و اولین كسی بودند كه اعلام كردند فضای مجازی باید به صورت شورایی ساماندهی شود.

وی در پایان گفت: مجلس نیز باید قوانینی در خصوص فضای مجازی وضع كند كه ضمانت اجرایی داشته باشد زیرا این فضا تا حدودی رها شده و قوانین محكم و مدونی برای رسیدگی به این حوزه وجود ندارد.
chapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی