animation clinic international internet publication technology
شنبه 16 بهمن 16:25


احمد بخشایش:

فضای مجازی روی دیگر سکه «جهانی سازی» است /فعالیت ما در فضای مجازی پدافندی است

فضای مجازی روی دیگر سکه «جهانی سازی» است /فعالیت ما در فضای مجازی پدافندی است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: فضای مجازی روی دیگر سکه «جهانی سازی» است. امروز هم با بهانه «جهانی سازی» فرهنگ یک ملت را مورد هجمه قرار داده و موجب تغییر ذائقه جوانان از قبیل سبک زندگی می شوند.احمد بخشایش اردستانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی در خصوص لزوم همگرایی بین نیروهای مؤمن و انقلابی در فضای مجازی در جهت سالم‌سازی این فضا، اظهار داشت: نیروهای مؤمن و انقلابی می توانند، هم سخن باشند ولی یك سخن نباشند. به عبارت بهتر، فضای مجازی در تربیت مقامات و مسئولین می تواند، تأثیر گذار باشد زیرا فضای مجازی اطلاعات افراد را لحظه به لحظه به روز می كند. اما باید توجه داشت كه این موضوع یك دوره گذر است. بنابراین باید به فضای مجازی با رویكرد تهدید و فرصت نگاه كرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در فضای مجازی می توان گروه های مختلف را تشكیل داد تا در تبادل اطلاعات بین كاربران، موجب تخلیه روانی شود. برخی از گروه ها و افرادی در فضای مجازی به دنبال تخریب روحیه مردم هستند ولی می توان با سازماندهی نیروهای مؤمن در این فضا، به مردم آگاهی داد.

بخشایش در ادامه به گفتمان انقلاب اشاره و تصریح كرد: به اعتقاد بنده از زمانی كه انقلاب اسلامی به وجود آمد، دو تفكر در داخل كشور وجود داشت. از یك سو تفكری بود كه می گفت «از طرق ایران به اسلام خدمت شود» و تفكر دیگر عنوان می كرد كه «از طریق اسلام به ایران خدمت شود». البته امروز نیز این گفتمان به نوعی وجود دارد.

 این كارشناس مسائل فرهنگی افزود: امروز نیز  دو گفتمان مطرح است كه یكی می گوید :«باید به مرزهای داخلی و مردم توجه شود» و  گفتمان دیگری كه اكنون مطرح است این كه «باید به انقلاب اسلامی توجه شود» یعنی همان گونه كه به دنبال ابر قدرت منطقه هستیم، باید گفتمان انقلاب اسلامی را صادر كنیم. اما باید توجه داشت كه گفتمان انقلاب اسلامی، نرم افزاری است. یعنی با سخت افزار نمی توان اهداف انقلاب و گفتمان انقلاب را جلو برد بلكه با گفت و گو و بیداری اسلامی امكان پذیر است.

 استاد دانشگاه امام صادق(ع)  با بیان اینكه ساخت فضای مجازی به غرب بر می گردد و به كشور و مردم ما وارد شده است، گفت: طبیعی است كه باید در این فضا پدافندی عمل شود. فضای مجازی یكی از مصداق های «جهانی سازی» است؛ یعنی باید معلوم شود كه «جهانی سازی» یكی از مواردپروژه، پروسه و یا پدیده است. چنانچه یك پروژه باشد، یعنی ناشی از استعمار است. به عبارت بهتر در گذشته كشورها را فتح و مستعمره خود می كردند و امروز هم با بهانه «جهانی سازی» فرهنگ یك ملت را مورد هجمه قرار داده و موجب تغییر ذائقه جوانان از قبیل سبك زندگی می شوند.

وی ادامه داد: چنانچه «جهانی سازی» كه یك پدیده فرض كنیم و با این رویكرد كه فضای مجازی مانند بارانی است كه به همه مزرعه می بارد و اجتناب ناپذیر است، باید گفت كه فضای مجازی روی دیگر سكه «جهانی سازی» است. در فضای مجازی به دلیل اینكه غربی ها با فنّاوری كه در دست داشتند از كشور ما پیش افتاده اند، ما به جای این كه در فضای مجازی به صورت آفندی حركت كنیم، پدافندی عمل می كنیم.

بخشایش در خاتمه با بیان اینكه عملكرد پدافندی در فضای مجازی به معنی عدم استفاده از فضای مجازی نیست، متذكر شد: قشر مختلف جامعه از قبیل دانشگاهیان، رسانه ها و كارشناسان در فضای مجازی فعال هستند و در این فضا پاسخ می دهد؛ بنابراین هر پاسخ به معنای عملكرد پدافندی نیست بلكه در درون پاسخگویی، می توان از این فضا فعالانه استفاده كرد و به دشمن ضربه زد.
chapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی