animation clinic international internet publication technology
چهارشنبه 13 بهمن 15:29


حجت‌الله عبدالملکی:

فضای مجازی مهم ترین بستر برای شبکه سازی و هم افزایی است

فضای مجازی مهم ترین بستر برای شبکه سازی و هم افزایی است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: در این شرایط هر میزان که رسانه ها و مجموعه های انقلابی قدرتمندتر عمل کنند، دشمن را از فضای فعال به فضای انفعال عقب می راند و به دفاع در زمین خودی را به زمین دشمن، منتقل می کند.



حجت‌الله عبدالملكی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت و گو با خبرنگار چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی در خصوص لزوم همگرایی بین نیروهای مؤمن و انقلابی در فضای مجازی در جهت سالم‌سازی این فضا، اظهار داشت: آرمان انقلاب اسلامی، تشكیل تمدن نوین اسلامی است. برای این كار باید 3 حوزه فرهنگ، علم و اقتصاد را به سرعت پیش برد . برای اینكه در این 3 عرصه موفق شده و فرایند تمدن سازی را تكمیل كرد، نیاز است كه به صورت جبهه ای عملكرد كرد.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه با بیان اینكه مساله اصلی كشور آمریكا با انقلاب اسلامی اختلاف بر سر تمدن سازی است؛ گفت: جهان استكبار به ریاست آمریكا در گیر یك رویارویی عمیق و مبنایی با اسلام است، البته نه اسلامی بی خاصیت و بی موضع، بلكه اسلام تمدن ساز. اكنون در عصر انقلاب اسلامی، آمریكای مستكبر به عنوان رئیس تمدن غرب خود را در مقابل ایران انقلابی می بیند كه داعیه دار تمدنی در مقابل آن است.

 استاد دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینكه جبهه ای عمل كردن، مستلزم شبكه سازی است و می تواند به تشكیل تمدن نوین اسلامی كمك كند، گفت: تكنولوژی در فضای مجازی یا فناوری مهم ترین بستر برای شبكه سازی و هم افزایی است. از سوی دیگر دشمن در همین حوزه تمركز كرده است و از این فضا بهره می برد.

 عبدالملكی افزود: از دو جهت نیاز است كه جریان انقلابی در فضای مجازی همگرا و هم افزا شوند. یكی به جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در هر 3 حوزه فرهنگ، علم و اقتصاد است و از سوی دیگر تقابل با هجمه هایی كه دشمنان به كشورمان وارد می كنند. در این شرایط هر میزان كه رسانه ها و مجموعه های انقلابی قدرتمندتر عمل كنند، دشمن را از فضای فعال به فضای انفعال عقب می راند و دفاع را از زمین خودی به زمین دشمن، منتقل می كند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در خاتمه متذكر شد: جریان مقابل به شدت شبكه ای عمل می كند؛ بنابراین نیروهای ما نیز نیاز است كه به صورت جبهه ای و منسجم عمل كنند.




chapta






دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی