animation clinic international internet publication technology
یکشنبه 10 بهمن 15:15


عضو شورای شهر تهران؛

مهمترین ویژگی نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی نوآوری آن است

مهمترین ویژگی نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی نوآوری آن است

عضو شورای شهر تهران گفت: بنده معتقدم در این دو سال تجربه خوبی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی بدست آمده است، اما ویژگی که این نمایشگاه دارد، همان بحث نوآوری است.رضا تقی پور عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با ستاد خبری نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی گفت: تشكل های مردمی و یا به تعبیری سازمان های مردم نهاد می توانند روی مسائل مهم كشوری و سیاست هایی كه از طرف مسئولین اجرا می شود، از نظر تخصصی تاثیرگذار باشند. از طرفی با توجه به اینكه به قول معروف اینگونه برنامه ها در كف خیابان وجود دارند می توانند برای تصمیم گیری های دولت كمك خوبی باشند. به همین خاطر لازم است از چنین برنامه هایی حمایت كنیم و اینكه نهایتا از این پتانسیل به بهترین شكل استفاده كنیم.

تقی پور اظهار داشت: نمایشگاه ها اگر در سطح بین المللی برگزار شوند، محلی برای برقراری ارتباطات تخصصی در ان حوزه كه سازمانها و شركت ها و بعضا نهاد های دولتی و قانون گذار در این برنامه ها شركت و تبادل نظر می كنند خواهد بود. نكته قابل توجه این است كه برای كشورها به خصوص دولت ها فرصت بسیار مناسبی است. این نمایشگاه ها یك راه ارزان و اقتصادی برای تبادل تجربه افراد با یكدیگر است.

وی افزود: بنده معتقدم در این دو سال تجربه خوبی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی بدست آمده است، اما ویژگی كه این نمایشگاه نسبت به سایر نمایشگاه های دیگر در این سطح دارد، همان بحث نوآوری است. به طور كلی نبایستی در قالب ها و چهارچوب هایی كه در سالهای گذشته به وجود آمده، محصور و محدود بمانیم.

عضو شورای شهر در ادامه گفت: از این منظر من فكر می كنم كه باید به بحث نوآوری در برگزاری نمایشگاه توجه ویژه ای شود. اگر با استفاده از تجربیات سایر كشور ها این امر تحقق پیدا كند انشالله شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود و این اتفاق خوب همان استقبال جوانان و نوجوانان انقلابی و حتی متخصصین از این نمایشگاه به عنوان مجموعه ای كه افراد می توانند ارتباطات تخصصی خود را با سایر اقشار برقرار كنند، خواهد بود.
chapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی