animation clinic international internet publication technology
پنجشنبه 07 بهمن 16:59


کارشناس مسائل فرهنگی؛

نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی یک رزمایش و مانور برای دلگرمی فعالان این عرصه است

نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی یک رزمایش و مانور برای دلگرمی فعالان این عرصه  است

کارشناس مسائل فرهنگی گفت: عملکرد جبهه ای در حوزه رسانه یعنی بهره مندی از نرم افزار واحد و جهت گیری منسجم در راستای اولویت ها؛ شاید واژه جبهه ای عمل کردن از این نظر که برخی فکر کنند باید در قالب نظامی عمل کرد، مقداری کژتابی داشته باشد اما اینطور نیست. محمد صادق كوشكی كارشناس مسائل فرهنگی، معتقد است عملكرد جبهه ای در حوزه رسانه یعنی بهره مندی از نرم افزار واحد و جهت گیری منسجم در راستای اولویت ها؛ شاید واژه جبهه ای عمل كردن از این نظر كه برخی فكر كنند باید در قالب نظامی عمل كرد، مقداری كژتابی داشته باشد اما اینطور نیست.

كوشكی با بیان اینكه اگر زیرساخت ها و نرم افزارهای فكری كه بر اساس آن كار رسانه ای می شود، دارای نرم افزار، جهت گیری و  اولویت منسجم، هماهنگ، واحد و یگانه باشد، این حركت ها جبهه ای خواهند بود، گفت: اینكه بگوییم همه رسانه های جبهه انقلاب باید حتما از جایی دستور بگیرند درست نیست و به عبارتی دیگر اصلا نیاز نیست و شاید در فضای رسانه ای چنین چیزی مغایر خلاقیت باشد اما اینكه چرا باید این انسجام در زیرساخت ها و مبانی نرم افزارها در اولویت بندی و در روش ها وجود داشته باشد به خاطر این است كه ما با چنین تهاجمی از همین جنس مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینكه تهاجمی كه ما با آن جنگ نرم فرهنگی-رسانه ای مواجه هستیم، تهاجم به ساختارها، مبانی و اعتقاداتمان است و ما در دفاع باید متناسب با همین تهاجم وارد شویم، اظهار كرد: وقتی تهاجم ما كاملا ساختارمند، شبكه ای، دقیق، منسجم و همراه با وحدت باشد، ناگزیریم برای داشتن دفاع موفق، با اولویت بندی دفاع كنیم؛ بنابراین در مقابله با جنگ نرم و  نقشه های جبهه استكباری نیاز و ضرورت به جبهه ای عمل كردن رسانه های انقلاب و افزایش هم افزایی رسانه ای كاملا مشهود و محسوس است.

این كارشناس مسائل فرهنگی ضمن تاكید بر اینكه برای دفاع در عرصه جنگ نرم ابزارهای متفاوتی وجود دارد و رسانه های جبهه انقلاب برای اثبات حقانیت ارزشها در مقابل جبهه معارض باید از این ابزارها درست استفاده كنند، ادامه داد: اگر بخواهیم با بیرون از كشور ارتباط داشته باشیم و بگوییم این ابزارها كاملا در اختیار ماست و كاربردش اهداف ما را تامین می كند، درست نبوده و اینگونه نیست؛ اما به هر حال این ابزارها در دسترس است و تا حدودی می توان از این امكان برای ارتباط با بیرون از كشور و دفاع در مقابل حملات دشمن استفاده كرد.

كوشكی معتقد است كه باید ابزارها و رسانه های نوین در داخل كشور كاملا تحت كنترل حاكمیت باشد زیرا حتی وقتی می خواهیم با نیت مناسب از آنها استفاده كنیم، متاسفانه با بازتاب منفی مواجه می شود؛ چون هرگونه كوتاهی در مورد كنترل رسانه های نوین در داخل كشور، آن را به یك ضدیت تبدیل می كند. به همین خاطر فقط عملكرد دفاعی رسانه ای كافی نیست و حتما باید كنترل و فیلتر شود. زیرا در داخل ظرافت ها خیلی خاص هستند.

وی با بیان اینكه بعضی ها به اسم استفاده از رسانه های نوین می گویند كه ما فقط در جبهه رسانه های نوین در داخل كشور فعالیت و تولید محتوا كنیم و فقط باید در این عرصه خلاقیت داشته باشیم، افزود: این دیدگاه خوب است اما اصلا كافی نیست؛ ما حتما باید در فضای داخل محدودیت ها و كنترل هایی را اعمال كنیم تا هر پیامی از بیرون و هر پیام غیر صالحی از درون وارد فضای مجازی كشور نشود.

این كارشناس مسائل فرهنگی ضمن تاكید بر اینكه سیاست هایی كه جبهه فرهنگی و رسانه ای انقلاب اتخاذ می كند باید در راستای فرمایشات و دغدغه های مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) در عرصه فرهنگی باشد، تصریح كرد: اولین قدم رسانه های ارزشی در پاسداشت و رفع دغدغه های رهبر انقلاب در حوزه فرهنگی-رسانه ای، خود شناسی است زیرا باید انقلاب، ارزش ها و امكانات در جبهه خودی خوب شناخته شود. دشمن شناسی دومین قدمی است كه رسانه ها باید برای رسیدن به آرمانهای انقلاب در حوزه فرهنگی طی كنند. باید بدانیم دشمنمان چه كسی است و چه ویژگی هایی دارد و بعد از بررسی های صورت گرفته در بعد سوم نقاط ضعف دشمن را شناسایی كرده و در آخر به آن نقاط تهاجم صورت بگیرد.

كوشكی با اشاره به اینكه خلاءهای فرهنگی-رسانه ای در كشور وجود دارد كه برگزاری تجمعات فرهنگی و نمایشگاه های فرهنگی می تواند تا حدودی آنها را پوشش دهد، گفت: برگزاری نمایشگاه هایی مانند نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی یك رزمایش و مانور است و موجب دلگرمی فعالان این عرصه  . این افراد كنار هم جمع می شوند و ما متوجه می شویم كه چه تعداد وفادار به انقلاب داریم كه این خود یك ارزش است و در این میان می تواند زمینه تبادل افكار و دستاوردها  فراهم شود.

وی با بیان اینكه این روزها رهبر انقلاب درباره نفوذ فرمایشات زیادی را مطرح كرده اند كه رسانه های جبهه انقلاب برای مواجهه با آن می توانند اقدامات خوبی داشته باشند، اظهار كرد: رسانه های جبهه انقلاب باید نفوذی ها و مكانیزم نفوذ را معرفی كنند لذا زمانی كه سازوكار نفوذ معرفی شود می توانند در خنثی كردن این مقوله موثر باشند.

این كارشناس مسائل فرهنگی تاكید كرد اگر ما دشمن شناسی دقیقی داشته باشیم و سازوكارهای دشمن را با نمونه بتوانیم عرضه كنیم، آن زمان می توانیم خط پدافندی ایجاد كنیم تا عامه مردم اسیر دسیسه های دشمنان در این حوزه نشوند.

كوشكی ضمن اشاره به اینكه اگر كسی نخبه باشد در فضای مجازی رسانه ای اسیر نمی شود، خاطرنشان كرد: رسانه های ارزشی نقش مهمی در جذب نخبگان برای فعالیت در عرصه فرهنگی-رسانه ای دارند؛ آنهایی كه در فضای رسانه ای مجازی اسیر می شوند نخبه نیستند زیرا جای نخبگان در حوزه كتاب، اندیشه و مقالات است.
chapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی