animation clinic international internet publication technology
شنبه 09 بهمن 18:27


مدیر مسئول روزنامه خراسان؛

دولت نسبت به رسانه های منتقد با ادبیات توهین آمیز سخن می گوید/رسانه های انقلابی باید وارد میدان شوند

دولت نسبت به رسانه های منتقد با ادبیات توهین آمیز سخن می گوید/رسانه های انقلابی باید وارد میدان شوند

احدیان گفت: واکنش دولت نسبت به منتقدین خود با شعارهایی که می دهد کاملاً در تضاد است. نه تنها دولت یازدهم بلکه دیگر دولت ها نیز نمی تواند، آزادی رسانه ها را محدود کنند زیرا نظام جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب به آزادی عمل رسانه ها تأکید دارند.محمد سعید احدیان مدیر مسئول روزنامه خراسان در گفت و گو با خبرنگار ستاد خبری چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی در خصوص لزوم همگرایی بین نیروهای مؤمن و انقلابی در فضای مجازی در جهت سالم‌سازی این فضا، اظهار داشت: زمانی كه یك شبكه متحد توسط دشمنان خارجی و داخلی بر ارزش های انقلاب هجمه وارد می كند، همگرایی نیروهای انقلابی ضروری است. در مقابل هجمه دشمنان در عرصه رسانه و فضای مجازی باید نیروهای مؤمن و انقلابی وارد میدان شوند، زیرا نیروهای انقلابی می تواند با رصد، تحلیل و پاسخگویی به موقع، مقابل این هجمه ها بایستند.

این كارشناس فرهنگی با بیان اینكه مقابله با دشمنان در فضای مجازی مستلزم همگرایی و هم افزایی نیروهای انقلابی و مؤمن است، گفت: دلسوزان انقلاب و نظام می توانند گفتمان انقلاب را در فضای مجازی نشر دهند. هر بخشی از جبهه انقلاب دارای یك ظرفیت و توان است و زمانی كه كنار یكدیگر قرار می گیرند، می تواند محكم، قاطعانه و مؤثر عمل كنند.

مدیر مسئول روزنامه خراسان در ادامه به گفتمان انقلاب اشاره و افزود: گفتمان انقلاب را می توان معادل مكتب امام (ره) فرض كرد. به تعبیر رهبر انقلاب، مكتب امام (ره) از مجموعه فرمایشات و راهبری هایی كه امام (ره) تعیین و مشخص كرده اند، شمرده می شود. در وصیت نامه امام (ره) چكیده ای از این راهبری ها، تأكید شده است كه می توان این موارد را گفتمان انقلاب محسوب كرد.

احدیان افزود: گفتمان انقلاب در سیاست خارجی، فرهنگ، اقتصاد و مسائل اجتماعی مشخص است و راهبردها و دغدغه های خاص خودش را دارا است. بنابراین این موضوعی است كه باید به آن توجه داشت. متأسفانه برخی از مسئولین، نظام محاسباتی اشان از مسیر گفتمان انقلاب دور شده است. برخی دیگر از مسئولین شعار می دهند ولی در عمل نمی توانند شعارها را اجرایی كنند؛ بنابراین مجموع این دلایل موجب شده است این افراد یا گروه ها از گفتمان انقلاب دور شوند و نسبت به آن زاویه بگیرند.

مدیر مسئول روزنامه خراسان در ادامه به رویكرد دولت یازدهم نسبت به رسانه های منتقد دولت اشاره و خاطر نشان كرد: آزادی عمل رسانه ها در حال حاضر وجود دارد؛ به عبارت دیگر انقلاب اسلامی به اندازه كافی و لازم به رسانه ها آزادی عمل داده است و اكثر رسانه عملكرد آزادانه دارند. البته اكنون دولت یازدهم ادبیاتی را نسبت به منتقدین خودش بكار می برد كه این ادبیات، ادبیاتی است كه نشان دهنده نوعی تضاد بین وعده ها و سخنانی است كه آقای روحانی در ابتدای دولت یازدهم مطرح كرد؛ به عبارت دیگر دولت یازدهم نسبت به منتقدین خود با ادبیات توهین آمیز سخن می گوید و واكنش نشان می دهد.

احدیان در خاتمه متذكر شد: واكنش دولت نسبت به منتقدین خود با شعارهایی كه می دهد كاملاً در تضاد است؛ اما باید دانست كه نه تنها دولت یازدهم بلكه دیگر دولت ها نیز نمی توانند، آزادی رسانه ها را محدود كنند، زیرا نظام جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب به آزادی رسانه ها تأكید دارند.

 
chapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی