animation clinic international internet publication technology
شنبه 28 آذر 17:59


بیمه

بیمه

غرفه‌داران در نمایشگاه ملزم و موظفند کالاهای نمایشی خود را قبل از ورود به نمایشگاه تا سه روز پس از پایان کار نمایشگاه، توسط یکی از شرکت‌های بیمه کامل نمایند...غرفه‌داران در نمایشگاه ملزم و موظفند كالاهای نمایشی خود را قبل از ورود به نمایشگاه تا سه روز پس از پایان كار نمایشگاه، توسط یكی از شركت‌های بیمه كامل نمایند تا در صورت بروز خسارت احتمالی جبران شود. تصویر بیمه‌نامه جهت ثبت و نگهداری در پرونده در زمان تحویل غرفه به كمیته ثبت‌نام نمایشگاه می بایست ارائه شود. بدیهی است در غیر این صورت از ورود كالای متقاضی به نمایشگاه جلوگیری خواهد شد.

غرفه‌داران مكلفند خسارات ناشی از آتش سوزی، سرقت و ... را كه در نتیجه فعالیت یا اعمال كاركنان آنها در داخل یا محل نمایشگاه به ماشین‌آلات و تجهیزات و دكوراسیون غرفه و كالاهای نمایشی دیگران و بازدیدكنندگان وارد می‌شود را جبران نمایند.

غرفه‌داران همچنین مسئول اتفاقات و تصادفاتی هستند كه برای كارگران غرفه و عوامل خود اتفاق می‌افتد. ستاد برگزاری نمایشگاه  هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.


سومین     نمایشگاه     رسانه های     دیجیتال     انقلاب     اسلامی                    


chapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی