animation clinic international internet publication technology
سه شنبه 28 دي 23:00


نحوه حضور در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

نحوه حضور در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

متقاضیان اخذ غرفه در نمایشگاه موظفند از تاریخ 25 دی 95 الی 15 بهمن 95 درخواست حضور خود را از طریق پایگاه اینترنتی www.irdmfestival.ir ثبت نمایند...به گزارش كمیته اطلاع رسانی چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی، متقاضیان اخذ غرفه در نمایشگاه موظفند از تاریخ 25 دی 95 الی 15 بهمن 95 درخواست حضور خود را از طریق پایگاه اینترنتی www.irdmfestival.ir ثبت نمایند.

تذكر :به تقاضاهایی كه بعد از تاریخ یاد شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مشاركت كننده حق تقاضای انصراف از شركت در نمایشگاه را نداشته و در صورت انصراف، از ضمانت اخذ شده بابت حضور در نمایشگاه استفاده خواهد شد.

در طراحی كل نمایشگاه و تخصیص غرفه‌ها به غرفه‌داران، برگزار كننده با حفظ مصالح عمومی نمایشگاه و نیز حقوق سایر شركت كنندگان، دارای اختیار تام بوده و مشاركت كننده نمی‌تواند نسبت به محل اختصاص یافته اعتراضی داشته باشد.

هرگونه تغییر و تعویض غرفه و یا واگذاری محل تعیین شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ممنوع است و با متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.

خروج كالا و اموال غرفه‌داران پس از پایان نمایشگاه منوط به اخذ برگه خروج از كمیته ثبت‌نام نمایشگاه است و بدیهی است حراست نمایشگاه  مجاز است از خروج اموال و كالاهای غرفه دارانی كه برگه خروج نهایی را اخذ نكرده‌اند جلوگیری كند.

ساعت بازدید از نمایشگاه از 10صبح الی 21 است، كلیه‌ غرفه‌داران موظفند از ساعت 9:30 الی 21:30 در محل غرفه‌ خود حضور داشته باشند.

جانمایی برعهده ستاد برگزاری نمایشگاه است و غرفه‌دار حق هیچ‌گونه اعتراضی به نحوه‌ جانمایی را نخواهد داشت

 


سومین     نمایشگاه     رسانه های     دیجیتال     انقلاب     اسلامی                    


chapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی